Uzdrawianie praniczne

Uzdrawianie praniczne to przywracanie równowagi i harmonii w organizmie, które – ze względu na swą specyfikę – może być przeprowadzane zarówno podczas kontaktu bezpośredniego, jak i na odległość.

Uzdrawianie praniczne jest bardzo skuteczne i dokładne. Czas zabiegu od 30 min do 60 min w ciężkich chorobach.

Uzdrowiciel pracuje na ciele energetycznym ciala ludzkiego. Najpierw zdrowiej ciało energetyczne a następnie ciało fizyczne.

Przy zabiegach potrzebna jest systematyczność.


Uzdrawianie praniczne polega w skrócie na

1) przebadaniu/przeskanowaniu aury pacjenta,

2) oczyszczeniu/wymieceniu starej, zanieczyszczonej energii,

3) napełnieniu ciała energetycznego świeżą praną.
Techniki uzdrawiania pranicznego stosuje się zarówno w pracy z ludzi, zwierzętami oraz roślinami.

UWAGA! Uzdrawianie praniczne wspomaga medycynę klasyczną, lecz jej nie zastępuje , a więc jakiekolwiek zalecone  przez lekarza prowadzącego leczenie nie powinno być zarzucane bez wcześniejszej z nim konsultacji.