Oferta
Pełny proces rozwojowy składa się z 9 Sesji.
Adam Głos-Life Coaching.

Sesja wstępna bezpłatna.
Uzgodnienie kontraktu coachingu. Ustalanie zasad współpracy. Facylitowanie procesu uczenia i osiągania rezultatów. Ustalenie celu głównego klienta. Wyjaśnienie klientowi czym jest lifecoaching i jak ja pracuję z klientem. Jak to robię? Jak pomagam ludziom poprzez coaching Zasada poufności itd…
Na bezpłatnej sesji wstępnej omawiam zadanie domowe z klientem, które dostał ode mnie wcześniej. Praca domowa pomaga klientowi zrozumieć, czego naprawdę chce, jak będzie się czuł, gdy to osiągnie i jak będzie się czuł, gdy nie uda mu się tego osiągnąć. W tym zadaniu leży ogromny potencjał. Sesja wstępna bezpłatna trwa 20-30 min.
Sesja pierwsza – „JA” w przyszłości, droga do dochodzenia do motywacji.
Praca klienta z przyszłym JA. Wizualizacja osiągnięcia celu, zastosowanie wizualizacji na poziomach Dilts’a. Po co klient chce osiągnąć swój cel? Czemu to dla niego ejst ważne ? itd
Sesja druga – Rzeczywistość Klienta
Klient przygląda się uważnie swojej obecnej sytuacji. Za pomocą odpowiednich otwartych pytań klient zobaczy gdzie się w tym momencie znajduje , jaka jest jego rzeczywistość? Stan obecny? Zasoby?
Jako coach o specjalizacji duchowość zadbam o to aby wszystkie obszary rzeczywistości również tej duchowej zostały przez klienta zobaczone, aby z otwartością, jeżlei ma na to gotowość przyjrzał się również tym zagadnieniom, które wcześniej nie dostrzegał aby wszystkie opcje zostały dostrzeżone i odnotowane/ zapamiętane/narysowane/ wypisane jak kto woli.
Na tym etapie klient decyduje i w jakim stopniu i jak mocno pragnie zaangażować się w budowanie swojego planu działania w realizowaniu celu.
Sesja trzecia – wartości serca
Ta sesja pozwalam klientowi przyjrzeć się jego wartością, aby dzięki nim podejmował, trafne i ważne dla niego decyzje. Praca na wartościach jest niezwykle ważna, wznosząca. Klient przygotowuje sobie swoją mapę wartości, którą będzie kierował się w drodze do swojego celu. Sesje te są niezwykle przełomowe, klient odkrywa dla siebie nieznane wcześniej wartości lub czasami dziej się tak ze te które uznawał za swoje nie są jego. Praca z klientem na prawdziwych jego wartościach. Połączenie wartości z sercem i tym w co wierzy klient czyli głębią serca i własną duchowością. Życiem. Kontakt klienta z swoimi najgłębszymi, wartościami i przełożenie to na życie codzienne. Koło Wartości.
Sesja czwarta – plan działania
Gdy już klient wie dokąd chcę dojść, a nawet skąd wyrusza, mogę się teraz zastanowić, jak chcę tam dotrzeć.
Pytania z poziomu: Czy chcę, żeby to było jak najszybciej? Czy może żeby było najłatwiej? A może właśnie żeby było trudno, żebym się naharował? Czym będę podróżował? Jakie mam możliwe środki transportu?
Budowanie planu np.: na bazie metafory podróży, a potem go przekładać na naszą rzeczywistość. Jako Coach dbam o to aby plan plan został obejrzany przez klienta ze wszystkich stron (w 5D) i z różnych perspektyw.
Sesja piąta – Duchowość jako siła stwórcza do działania
Każdy z nas ma swoją wewnętrzną duchowość, t prawdziwa pomaga w osiąganiu osiąganie celów szybciej i łatwiej. Często ten aspekt jest pomijany i niewłaściwie wykorzystywany w życiu i sesjach coachingowych. Duchowość ma swoje źródło w tobie, w środku a nie na zewnątrz ciebie.
W tej sesji coach pomaga zidentyfikować, poznać duchowość klientowi, odróżniać to co jego od głosów tłumu, klient wybiera najskuteczniejszy, najlepszy sposób dojścia do swojej siły stwórczej, duchowości.
Sesja szósta – „balasty” ( przekonania ograniczające, obawy) Twój sprzymierzeniec.
Klient odkrywa swoje przekonania ograniczające, obawy, które uniemożliwiały mu dojście do wyznaczonego celu. Transformacja przekonań i obaw na wielu poziomach. Praca z obawą.
Pytania typu: Gdyby ta obawa, była Twoim sprzymierzeńcem i miała Ci powiedzieć coś ważnego, co to by było?
Praca coacha z obawą/obawami klienta i przekonaniami.
Zastosowanie metafor, kart coachingowych itd. jako narzędzi wspierających proces.
Sesja siódma – efektywne działanie.
Ta sesja coachingowa zaczyna się od ustalenia efektywnego działania, realizacja celu krok po kroku. Zakorzenianie postanowień na gruncie ziemskim. Pytania coacha o konkretne działania i zaplanowanie ich realizacji
• Jakie są Twoje postanowienia?
• Co konkretnie zrobisz? Od czego zaczniesz? Jaki będzie Twój
kolejny/ostatni krok?
Sesja ósma – system monitorowania postępów a relacja z sobą
Ta sesja coachingowa pozwala monitorować postępy u klienta. Dostrzec zmianę, emocje, oraz to co wypracował pomiędzy poszczególnymi sesjami. Docenienie klienta przez jego zaangażowanie w proces zmiany. Pytania coacha z poziomu monitorowania postępów w nawiązaniu do kontaktu z sobą, swoich emocji, energii i byciu z stanie zasobnym.
Jak często będziesz sprawdzał, czy zmierzasz w obranym kierunku?
Jaki nowy poziom obietnic i rozliczania się ze sobą chciałbyś ustanowić, by osiągnąć
swój cel?
Sesja dziewiąta – Sukces, Nowa świadomość.
Nadchodzi taki moment, że klient stwierdza iż dobrnął do końca procesu. Sukces. Świętowanie. Klient wykonał całą pracę i widzi jej efekty. Jako coach proszę klienta o podsumowanie procesu: Co w tych wszystkich sesjach było dla niego ważne?
Czego ważnego nauczyły się o sobie?
Czego ważnego nauczył się o sytuacji? Samym celu. Jaką zyskał nową świadomość i co dalej z tym zrobi.