Posted on

Każdy otrzyma swoje oświecenie

Teraz nadszedł taki czas , że każdy człowiek prędzej czy później dozna swoistego oświecenia wobec samego siebie i innych ludzi. Te przebudzenie będzie inne dla pojedynczej osoby i będzie wiązało się z przeszłością, każdy będzie podążał za swoją przeszłością swojej drodze dotykania co duchowe.

Dodaj komentarz