Aby wyjaśnić to pytanie zacznę od tego, że jest coś takiego jak pojęcie splątanie kwantowe(Rodowód splątania kwantowego sięga 1935 roku, gdy Albert Einstein, Borys Podolski i Nathan Rosen opublikowali pracę mającą dowieść, że rodząca się wówczas mechanika kwantowa nie jest teorią kompletną. Aby wykazać słuszność tego przypuszczenia, uczeni zaproponowali doświadczenie myślowe znane jako paradoks EPR (litery pochodzą od nazwisk autorów). Pokazywali w nim, za pomocą aparatu matematycznego mechaniki kwantowej, że w pewnych sytuacjach cząstki kwantowe, które wcześniej w specyficzny sposób ze sobą oddziaływały, powinny natychmiast reagować na zmianę stanu swojego partnera, nawet jeśli ten znajduje się w dowolnie dużej odległości. Informacja jest szybsza od prędkości światła) W zabiegu wykonywanym na odległość będąc w innym miejscu niż klient wykonuje go podchodząc energetycznie do aury osoby, która zdecydowała się na zabieg. Zabieg ten jest tak samo skuteczny jak byłbym bym osobiście w domu klienta, gdyż dla energii przeszkoda nie jest żadna odległość. Zabieg na odległość jest bardzo skuteczny o bezpieczny a ja wykonuje go z niezwykłą dokładnością, skupieniem i precyzją aby wykonany był jak najbardziej profesjonalnie z korzyścią zdrowotna dla klienta. Dużym plusem zabiegów uzdrawiania panicznego jest to ze pozostajesz w swoim domu, zaciszu domowym, oszczędzasz swój czas a ja na odległość wykonuje go dla Ciebie.