Regulamin sesji online
1. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia prowadzenia sesji coachingowej online w sytuacji, kiedy uznamy, iż Klientowi, który chce z niej skorzystać, potrzebna jest innego rodzaju usługa lub inna forma sesji coachingowej lub Klient nie respektuje kontraktu (regulaminu).
2. „Sesja online” rozumiana jest jako 60-minutowe spotkanie Klienta z Coachem realizowane w umówionym z minimum tygodniowym wyprzedzeniem terminem, odbywające się poprzez dowolny komunikator (z podglądem video lub bez w zależności od oczekiwań Klienta) oraz opłacone najpóźniej 3 dni przed ustalonym terminem sesji.
3. Przestępując do usługi online Klient powinien zadbać o łącze internetowe spełniające techniczne wymogi pozwalające na sprawny przebieg sesji online.

4. Coach ma prawo, w celu dbania o jakość świadczonej usługi nagrywać wybrane sesje. Jeśli Klient nie wyraża na to zgody – powinien poinformować o tym przed rozpoczęciem sesji. Sesje online (treści audio oraz wideo) nie mogą być przez Klienta nagrywane. Coach mogą udostępnić zarejestrowane materiały audio/wideo z przeprowadzonej sesji na pisemną prośbę Klienta z zastrzeżeniem, że nie będą publikowane ani udostępniane osobom trzecim bez pisemnej zgody Coaching Online.
5. Coach Coachingu Online zobowiązują się do poszanowania reguły poufności prowadzonych rozmów coachingowych oraz dbałości o jakość oferowanej usługi coachingowej.
6. Klient ma prawo do bezpłatnego 30 minutowego spotkania online -sesji wstępnej bezpłatnej, poprzedzającego pierwszą płatną 60 minutowa sesję, którego celem jest wprowadzenie do metody coachingu i sposobu korzystania z usługi online.
7. Oplata za sesje online:
7.1. Trzy dni przed ustalonym terminem spotkania online Klient dokonuje płatności za sesję.
8. Rezygnacja z umówionej sesji online:
8.1. W sytuacji, kiedy sesja została opłacona i nie jest możliwa do zrealizowania ze względu na niezależne od Coacha i Klienta trudności techniczne, umówione zostaje kolejne spotkanie online. W sytuacji dalszych bezskutecznych prób przeprowadzenia spotkania online, pieniądze zostaną zwrócone Klientowi w terminie 30 dni.
8.2. W sytuacji kiedy Klient nie odbywa umówionego spotkania bez poinformowania o rezygnacji z zarezerwowanego terminu Coacha minimum 2 dni wcześniej w postaci e-maila, dokonana opłata za sesję nie zostaje zwrócona.
8.3. W sytuacji kiedy Klient lub Coach odwołuje spotkanie z tygodniowym wyprzedzeniem w postaci e-maila, spotkanie zostaje umówione w innym terminie dogodnym dla Klienta i Coacha.
8.4. W sytuacji, kiedy Klient odwołuje umówiony termin coachingowego spotkania online trzeci raz bez poinformowania z tygodniowym wyprzedzeniem o rezygnacji w postaci e-maila, Klient zobowiązany jest uiścić opłatę za sesję (lub dokonana opłata za sesję nie zostaje zwrócona).

9. Osoby zainteresowane spotkaniem z Coachem online prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny w celu ustalenia terminu. Warunkiem skorzystania z usługi jest wpływ środków za umówioną liczbę sesji na wskazane konto trzy dni przed ustalonym terminem spotkania.