Posted on

Afirmacja podejmowania świadomego życia

Dzisiejsze zadanie z afirmacją:
Ja “imię” świadomie podejmuję życiowe decyzje.

Dodaj komentarz